Черновицкая область

Экономико-правовой институт


Рівень акредитації: ІІІ
Рік заснування: 1990

Викладацький склад: викладачів - 65; професорів, докторів наук - 13; доцентів, кандидатів наук - 23.
Кількість студентів: понад 1600.

Диплом: державного зразка.

Факультет та спеціальності:

Фінансово-юридичний:
"Фінанси",
"Облік і аудит",
"Бухгалтерський облік",
"Економіка підприємства",
"Правознавство".
Форми навчання: денна, заочна.

До послуг студентів: бібліотеки, студентське кафе, спортивні зали, гуртожиток.

Проспект Незалежності, 96,
м. Чернівці, 58000, Україна.
Тел. (0372) 58-56-77.
Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича


Рівень акредитації: ІV.
Є підготовче відділення і військова кафедра.

Напрями підготовки і спеціальності:

Педагогічна освіта:
“Професійне навчання”,
“Дошкільне виховання”,
“Початкове навчання”,
“Соціальна педагогіка”,
“Трудове навчання”.

Мистецтво:
“Музичне виховання”.

Філософія:
“Філософія”,
“Релігієзнавство”.

Історія:
“Історія”.

Міжнародні відносини:
“Країнознавство”.

Філологія:
“Українська мова та література”,
“Мова та література
(російська, румунська, англійська, німецька, французька)”.

Психологія:
“Психологія”.

Політологія:
“Політологія”.

Економіка і підприємництво:
“Міжнародна економіка”,
“Фінанси”,
“Облік і аудит”,
“Економіка підприємства”,
“Маркетинг”.

Менеджмент:
“Менеджмент організацій”.

Право:
“Правознавство”.

Фізика:
“Фізика”,
“Фізика твердого тіла”.

Хімія:
“Хімія”.

Біологія:
“Біологія”.

Екологія:
“Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Географія:
“Географія”.

Геодезія, картографія та землевпорядкування:
“Землевпорядкування та кадастр”.

Математика:
“Математика”.

Прикладна математика:
“Інформатика”,
“Прикладна математика”.

Радіотехніка:
“Радіотехніка”.

Енергетика:
“Нетрадиційні джерела енергії”.

Електроніка:
“Фізична та біомедична електроніка”,
“Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади”.

Електронні апарати:
“Біотехнічні та медичні апарати і системи”.

Лазерна та оптоелектронна техніка:
“Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Комп`ютерна інженерія:
“Комп`ютерні системи і мережі”.

Агрономія:
“Агрохімія і ґрунтознавство”.

Телекомунікації:
“Інформаційні мережі зв`язку”.

Вул. Коцюбинського, 2,
м. Чернівці, 58012, Україна.
Приймальна комісія: тел. (03722) 2-56-69.
Буковинский государственный финансово-экономический институт


Рівень акредитації: ІІІ

Напрям підготовки та спеціальності:

Економіка і підприємництво:
"Фінанси",
"Облік і аудит",
"Банківська справа",
"Економіка підприємства".
Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю "Фінанси".
Форми навчання: денна, заочна.

Вул. Штерна, 1,
м. Чернівці, 58000, Україна.
Приймальна комісія: тел. (03722) 2-36-97, 2-72-01.
Буковинская государственная медицинская академия


Рівень підготовки: ІV.

Напрям підготовки та спеціальності:

Медицина:
"Лікувальна справа",
"Педіатрія",
"Клінічна фармація",
"Медична психологія".
Підготовка молодших спеціалістів - "Сестринська справа".
Форма навчання: денна

Театральна площа, 2,
м. Чернівці, 58000, Україна.
Приймальна комісія: тел. (03722) 3-60-89.