Черкасская область

Черкасский технологический университет


Рівень акредитації: ІІІ

Напрями підготовки та спеціальності:

Економіка і підприємництво:
"Фінанси",
"Економіка підприємства",
"Облік і аудит",

Менеджмент:
"Менеджмент організацій".

Комп`ютерні науки:
"Інформаційні управляючі системи та технології",
"Програмне забезпечення автоматизованих систем".

Інженерна механіка:
"Технологія машинобудування",
"Металорізальні верстати та системи",
"Обробка металів за спецтехнологіями".

Радіотехніка:"Радіотехніка".

Прилади:"Прилади точної механіки".

Комп`ютерні системи та мережі.

Хімічна технологія та інженерія:"Хімічна технологія неорганічних речовин".

Екологія:"Екологія та охорона навколишнього середовища".

Будівництво:"Промислове та цивільне будівництво".

Філологія:
"Прикладна лінгвістика".

Бульвар Шевченка, 460,
м. Черкаси, 18006, Україна.
Тел. (0472) 43-35-64.
Черкасский институт социального управления, экономики и права


Рівень акредитації: ІІІ

Напрям підготовки та спеціальності:

Економіка і підприємництво:
"Міжнародна економіка",
"Економіка підприємства",
"Економічна кібернетика",
"Економіка і правове забезпечення підприємницкой діяльності".

Формu навчання: денна, заочна.

Вул. Пастерівська, 102/1,
м. Черкаси, 18036, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0472) 54-00-30.
Черкасский институт пожарной безопасности


Рівень акредитації: ІV

Напрями підготовки та спеціальності:

Пожежна безпека:
"Пожежна безпека".

Будівництво:
"Пожежна безпека".

Формu навчання: денна, заочна.

Вул. Онопрієнка, 8,
м. Черкаси, 18034, Україна.
Тел. (0472) 45-61-15.
Приймальна комісія: тел. (0472) 47-65-36.
Черкасский государственный университет им. Богдана Хмельницкого

Кузьмінський Анатолій Іванович - ректор, професор.

Черкаський державний університет - один із найпрестижніших навчальних закладів Черкащини з майже столітнім педагогічним і науковим досвідом. Його історія розпочалася з 1912 року, коли в Черкасах було відкрито вчительську семінарію, структуровану в 20-і роки минулого століття в Черкаський інститут народної освіти, а згодом - у педагогічний інститут. У 1995 році на базі педагогічного інституту створено Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького.
У 2003 році він став Дипломантом Національного рейтинг-конкурсу “ Кращі вузи України”.

Нині навчальний заклад має IV рівень акредитації. Ліцензія: серія АА № 234052 від 10.06.2002 р.

Тут функціонує 13 факультетів ( біологічний, eкономічний, історико-юридичний, математичний, психологічний, інформаційних технологій та біомедичної кібернетики, романо-германської філології, російської філології, української філології та журналістики, фізичної культури, фізичний, хімічний, підвищення квадіфікації та перепідготовки кадрів), які ведуть підготовку з 24 спеціальностей і понад 40 спеціалізацій. На денному та заочному відділеннях навчається 7600 студентів.

Навчальний та науково-дослідний процеси забезпечують понад 500 висококваліфікованих викладачів, у тому числі 40 докторів та 200 кандидатів наук. В університеті діє магістратура й аспірантура з 18 наукових спеціальностей. Широкого визнання здобули університетські наукові школи з фізики, лінгвістики, історії, психології та ін. Університет має наукову бібліотеку, видавництво, музейний комплекс.

ЧДУ співпрацює з навчальними закладами, науковими установами та культурологічними організаціями як в Україні, так і поза її межами, зокрема в Німеччині, Бельгії, Франції, Нідерландах, Австрії, Італії, Швеції, Арабській Республіці Єгипет, Китаї, Канаді та США.

Соціальна база університету складається з п’яти гуртожитків, комплексу громадського харчування, центру медичного обслуговування з наданням терапевтичних і стоматологічних послуг, санаторію-профілакторію, центру психологічної допомоги, спортивно-оздоровчих закладів.

Спеціальності та спеціалізації:
Денна форма навчання:

Біологія біохімія, ботаніка, зоологія, фізіологія людини;
додаткові спеціалізації: практична психологія, екологія.
Екологія та охорона навколишнього середовища. Економічна теорія. Міжнародна економіка. Менеджмент організацій.
Історія
історія зарубіжних країн, історія України та народознавство.
Правознавство. Математика алгебра і теорія чисел, геометрія і топологія, матаналіз; додаткові спеціалізації: основи інформатики, основи економіки.
Психологія медична психологія, соціальна психологія, психологія творчості, вікова педагогічна психологія, групова психокорекція, психологічне консультування, психодрама;
додаткові спеціалізації: психологія та образотворче мистецтво.
Програмне забезпечення автоматизованих систем системне програмне забезпечення.
Інформаційні управляючі системи та технології медична кібернетика та інформаційні технології в медицині.
Англійська та німецька мови та література. Німецька і англійська мови і література. Російська мова і література (з вивченням однієї з мов: польської, французької, арабської).
Переклад. Українсько-російський переклад (з вивченням польської мови). Соціальна педагогіка соціально-правовий захист населення, соціальне гувернерство, соціальна робота з сім’єю.
Українська мова і література українська мова і література та англійська мова, українська мова і література та журналістика, українська мова і література та документознавство.
Журналістика. Видавнича справа та редагування.Фізичне виховання методика спортивно-масової роботи, туристична робота, фізичне виховання в спеціальному дитячому закладі, менеджмент в олімпійському і професійному спорті, фізична реабілітація.
Фізика комп’ютерні технології у фізиці, фізика та основи інформатики, фізика твердого тіла (магістратура); додаткові спеціалізації: технічний переклад з англійської мови, основи інформатики, математика.
Хімія неорганічна хімія, фізична хімія, органічна хімія; додаткові спеціалізації: основи інформатики, трудове навчання (обслуговуюча праця), біологія.
Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво.

Друга вища освіта:
Англійська мова та література. Практична психологія. Соціальна педагогіка. Програмне забезпечення автоматизованих систем.

Заочна форма навчання та екстернат:
Фізичне виховання.Історія. Правознавство. Українська мова і література. Журналістика. Російська мова і література. Англійська мова і література. Німецька мова і література. Біологія. Математика. Програмне забезпечення. Соціальна педагогіка. Економічна теорія. Міжнародна економіка. Менеджмент організацій. Психологія. Практична психологія.

Планується відкриття таких спеціальностей:
Соціологія. Соціальна робота. Прикладна математика. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва. Комп’ютерні науки. Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг. Інтелектуальні системи прийняття рішень. Філософія.

Прийом до університету незалежно від фінансування проводиться на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

Для абітурієнтів при університеті з 25 червня працюють платні підготовчі курси.

Бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031, Україна.
Приймальна комісія: Тел. (0472) 47-03-90, 47-21-42.
E-mail: cic@cdu.edu.ua
http://www.cdu.edu.ua
Уманский государственный педагогический университет


Рівень акредитації: ІV
Рік заснування: 1930

Факультети та спеціальності:

Педагогічний:
"Початкове навчання і дошкільне виховання",
"Початкове навчання і музика",
"Початкове навчання і образотворче мистецтво",
"Початкове навчання і хореографія",
"Початкове навчання і англійська мова".

Природничий:
"Біологія і географія",
"Біологія і основи сільськогосподарського виробництва".

Фізико-математичний:
"Фізика і математика",
"Фізика та основи інформатики",
"Математика та основи інформатики".

Технолого-педагогічний:
"Трудове навчання та основи інформатики",
"Трудове навчання (технічна праця) і фізика",
"Трудове навчання (обслуговуюча праця)".

Дошкільний:
"Дошкільне виховання і англійська мова",
"Дошкільне виховання" (на базі педучилища).

Філологічний:
"Українська мова і література та історія",
"Українська мова та література",
"Українська мова і література" (на базі педучилища за спеціальністю "Початкове навчання"),
"Українська мова і література і англійська мова і література".

Економічний:
"Фінанси",
"Економіка підприємства".

Форма навчання: денна, заочна, екстернатна.

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Підготовчі курси, професійно-орієнтовані курси, аспірантура.

Вул. Садова, 2,
м. Умань, 20300, Черкаська обл., Україна.
Тел./факс: (04744) 5-25-49.
Приймальна комісія: тел. (04744) 5-05-63.
Уманская государственная аграрная академия


Рівень акредитації: ІV

Напрями підготовки та спеціальності:

Економіка і підприємництво:
"Облік і аудит".

Менеджмент:
"Менеджмент організацій",
"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Агрономія:
"Агрономія",
"Плодоовочівництво і виноградарство".

Харчова технологія та інженерія:
"Технологія переробки плодів і овочів".

Вул. Інститутська, 1,
п/в "Софіївка-5", м. Умань, 20305, Черкаська обл., Україна.
Тел. (04744) 5-22-02.
Восточно-европейский университет экономики и менеджмента


Рівень акредитації: ІІІ

Напрями підготовки та спеціальності:

Економіка і підприємництво:
"Економічна кібернетика",
"Маркетинг",
"Економіка підприємства",
"Облік і аудит".

Культура:
"Документознавство та інформаційна діяльність".

Філологія:
"Переклад".

Менеджмент:
"Менеджмент організацій",
"Менеджмент в галузі охорони здоров`я".

Право:
"Правознавство".

Форма навчання: денна, заочна.

Вул. Нечуя-Левицького, 16,
м. Черкаси, 18036, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0472) 69-15-50.