АР Крым

Таврийский национальный университет им. В.И.Вернадского

Багров Микола Васильович - ректор університету.

Напрями підготовки і спеціальності:

Філософія:

“Філософія”.

Історія: “Історія”.

Філологія: “Українська мова та література”, “Мова та література (англійська, французька, німецька, російська, кримськотатарська, новогрецька, турецька, арабська)”.

Психологія: “Психологія”.

Менеджмент: “Менеджмент організацій”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”.

Економіка і підприємництво: “Економічна кібернетика”, “Фінанси”.

Право: “Правознавство”.

Фізика: “Фізика”.

Прикладна фізика: “Радіофізика і електроніка”, “Прикладна фізика”.

Хімія: “Хімія”.

Біологія: “Біологія”.

Географія: “Географія”.

Екологія: “Екологія”.

Математика: “Математика”.

Прикладна математика: “Інформатика”, “Прикладна математика”.

Культурa: “Культурологія”.

Вул. Ялтинська, 4, м. Сімферополь, 95007, АР Крим, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0652) 23-22-07.
Факс: (0652) 23-22-80.


Медприборы. Используются зеркальные офтальмоскопы для осмотра глазного дна и роговицы глаза.


Севастопольский национальный технический университет

Карпенко Віктор Андрійович - ректор університету.

Рівень акредитації: ІV.

Напрями підготовки і спеціальності:

Філологія:

“Переклад”.

Економіка і підприємництво: “Фінанси”, “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”.

Менеджмент: “Менеджмент організацій”.

Екологія: “Екологія”.

Комп`ютерні науки: “Інформаційні управляючі системи та технології”.

Інженерна маханіка: “Технологія машинобудування”, “Автомобілі і автомобільне господарство”.

Радіотехніка: “Радіотехніка”.

Електроніка: “Мікроелектронні і напівпровідникові прилади”, “Фізична та біомедична електроніка”.

Прилади: “Прилади точної механіки”.

Комп`ютеризовані системи, автоматика і управління: “Системи управління і автоматики”.

Комп`ютерна інженерія: “Комп`ютерні системи та мережі”.

Електромеханіка: “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, “Електричні системи і комплекси транспортних засобів”.

Фізика: “Фізика”.

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології: “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”, “Автоматизоване управління комп`ютерно-інтегрованими технологічними комплексами”.

Кораблі та океанотехніка: “Кораблі та океанотехніка”.

Судноводіння та енергетика суден: “Судноводіння”, “Експлуатація суднових енергетичних установок”.

Стрілецька бухта, Студмістечко, м. Севастополь, 99053, АР Крим, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0692) 24-45-30.Факс: (0692) 24-35-90.
E-mail: root@sengtu.sebastopol.ua
Севастопольский национальный институт ядерной энергии

Смирнов Сергій Борисович - ректор інституту.

Рівень акредитації: ІІІ.

Напрями підготовки і спеціальності:

Енергетика:


“Теплові електричні станції”,
“Технологія підготовки води та палива на теплових електростанціях”,
“Технологічне устаткування та системи теплопостачання”,
“Теплофізичні процеси, пристрої та системи”,
“Автономні електростанції та установки”.

Електромеханіка: “Електроустаткування електростанцій і підстанцій”,
“Електропостачання та електрозбереження”,
“Виробництво електроосвітлювальних приладів і установок”.

Комп`ютерні науки:“Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

Хімічна технологія та інженерія:“Технологічні процеси радіометричного контролю”,
“Технологія поводження з радіоактивними відходами”.

Метрологія:“Метрологія та вимірювальна техніка”.

Комп`ютерна інженерія:“Комп`ютерні системи та мережі”.

Екологія:“Радіаційне забруднення, його наслідки та засоби запобігання”, “Екологія”, “Симічна технологія”.

Підготовка спеціалістів з управління якістю - Quality manager. Вартість навчання на платному відділенні від 5300 грн. до 6520 грн. за 5 років.

Вул. Курчатова, смт. Голландія, м. Севастополь, 99033, АР Крим, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0692) 71-05-58.Факс: (0692) 71-01-64.
E-mail: sevinnei@ios.iyf.net
Крымский государственный гуманитарный институт

Рівень акредитації: ІІІ

Рік заснування: 1998

Глузман Олександр Володимирович - ректор університету.

Викладацький склад: викладачів - 161; професорів, докторів наук - 12; доцентів, кандидатів наук - 35.
Кількість студентів - близько 1500.

Факультети та спеціальності:

Соціально-гуманітарний:
"Англійська, французька мови та зарубіжна література",
"Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література",
"Російська, англійська мови та зарубіжна література",
"Історія",
"Соціальна педагогіка",
"Практична психологія",
"Менеджмент організацій".

Естетичного виховання:
"Образотворче мистецтво",
"Музична педагогіка і виховання",
"Дизайн",
"Графічний дизайн".

Дошкільної та початкової освіти:
"Початкове навчання",
"Дошкільне виховання".

Педагогічний:
"Українська мова та література",
"Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література",
"Дошкільне виховання",
"Початкове навчання".

Управління та економіки:
"Менеджмент організацій",
"Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література".

Форми навчання: денна, заочна, екстернат".
Термін навчання: 5 років.
Умови для контрактників: співбесіда з профілюючої дисциплини або позитивні результати вступних іспитів.

Довузівська підготовка: факультет довузівської підготовки, у складі якого підготовчі курси та гуманітарний ліцей.

Вул. Севастопольська, 2, м. Ялта, 98635, АР Крим, Україна.
Тел. (0652) 32-41-41 (приймальна комісія).
Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского

Рівень акредитації: ІV

Рік заснування: 1931

Бабанін Анатолій Андрійович - ректор університету.

Викладацький склад університету: на 60 кафедрах працюють 90 професорів, докторів наук та 290 кандидатів наук; серед працівників університету 3 лауреати Державної премії, 18-ти надано почесні звання України, 16 академіків і членів-кореспондентів вітчизняних та міжнародних академій наук.

Підготовка висококваліфікованих лікарів-фахівців за спеціальностями:
"Лікувальна справа",
"Педіатрія",
"Стоматологія",
"Сестринська справа",
"Стоматологія ортопедична",
"Клінічна фармакологія".

Довузівська підготовка: підготовче відділення, підготовчі курси, медико-біологічний ліцей.
Післядипломна освіта: навчання в аспірантурі та клінічній ординатурі за всіма спеціальностями.
Матеріально-технічне забезпечення: лекційні та навчальні аудиторії, клінічні бази, лабораторії, обладнані новітньою апаратурою та обладнанням, єдиний комп`ютерний банк даних системи Інтернет, автоматизована система управління навчальним процесом, наукова бібліотека з електронним читальним залом.
Навчання проводиться за держзамовленням та на контрактній основі.

Бульвар Леніна, 5/7, м. Сімферополь, 95006, АР Крим, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0652) 25-04-00, 29-48-68.
Крымский государственный инженерно-педагогический институт

Рівень акредитації: ІІІ

Рік заснування: 1993

Викладацький склад: викладачів - 209, професорів, докторів наук -15; доцентів, кандидатів наук - 97.

Кількість студентів - понад 3000.

Факультети та спеціальності:
Інженерно-педагогічний:

"Експлуатація і ремонт міського та автомобільного транспорту",
"Технологія та обладнання механоскладального виробництва",
"Конструювання, моделювання та дизайн одягу",
"Охорона праці у машинобудуванні",
"Трудове навчання".

Економіки та інформатики:
"Інформатика",
"Облік та аудит".

Педагогічний:
"Початкове навчання",
"Дошкільне виховання",
"Музичне виховання",
"Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво".

Філологічний:
"Мова та література (кримськотатарська)",
"Мова та література (турецька)",
"Педагогіка і методіка середньої освіти",
"Українська мова та література",
"Англійська мова та література".

Діють підготовчі курси.

Вул. Севастопольська, 21, м. Сімферополь, 95015, АР Крим, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0652) 24-94-95.
Крымский государственный аграрный университет

Рівень акредитації:ІV.

Напрями підготовки та спеціальності: Економіка і підприємництво:
"Облік і аудит",
"Економіка підприємства".
Менеджмент:
"Менеджмент організацій".
Геодезія, картографія та землевпорядкування:
"Землевпорядкування та кадастр".
Харчова технологія та інженерія:
"Технологія бродильних виробництв і виноробства",
"Технологія жирів і жирозамінників",
"Технологія молока і молочних продуктів".
Механізація та електріфікація сільського господарства:
"Механізація сільського господарства".
Агрономія:
"Агрономія",
"Плодоовочівництво і виноградарство".
Ветеринарна медицина:
"Ветеринарна медицина".
Лісове і садово-паркове господарство:
"Садово-паркове господарство",
"Лісове господарство".

Вузмістечко, смт Аграрне, м. Сімферополь, 95030, АР Крим, Україна.
Тел. (0652) 26-33-56, 26-37-14 (приймальна комісія).