И

Институт парламентаризма и предпринимательства

Бригадин Анатолий Михайлович- ректор института.

Ул. Я. Коласа, 1,
г. Минск, 220013, Республика Беларусь.
Тел. +375 (17) 284-82-28, 231-31-79, 231-39-75.
Ивано-Франковская государственная медицинская академия

Рівень акредитації: ІV.

Напрями підготовки та спеціальності:

Медицина:

“Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Сестринська справа”, “Стоматологія”, “Стоматологія ортопедична”.

Фармація:

“Фармація”.

Вартість навчання - 1500-4500 грн на рік, залежно від обраної спеціальності.


Вул. Галицька,2, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна.
Приймальна комісія: тел. (03422) 233-25, 300-56, факс 242-95.
E-mail: ifdmaprk@il.if.ua
Ивано-Франковский институт права, экономики и строительства

Рівень акредитації: ІІІ.
Рік заснування: 1997.

У структурі інституту - 8 кафедр, із них - 3 випускних.
Викладацький склад: викладачів - 50; професорів, докторів наук - 6; доцентів, кандидатів наук - 27.
Кількість студентів - близько 300.

Диплом: державного зразка.

Мова навчання: українська.
Форми навчання: денна, заочна.
Термін навчання - 5 років.

Факультети та спеціальності:

Архітектурно-економічний:


"Архітектура та містобудування",
"Фінанси та кредит",
"Облік та аудит".

Юридичний:


"Правознавство".

Навчальний комплекс: Угорницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Івано-Франківської міської ради.

До послуг студентів: комп`ютерні класи, бібліотека, кабінет поглибленого вивчення іноземної мови; гуртожиток; спортивний зал; ідальня-кафе.

Пл. Північний бульвар ім. Пушкіна, 5-А,
м. Івано-Франківськ, 76000, Україна.
Тел. (03422) 4-53-99, 4-45-99.
Приймальна комісія: тел. (03422) 4-53-70.
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа

Рік заснування: 1967.

Кількість студентів - 7127. Викладачів - 448: професорів, докторів наук - 52; доцентів, кандидатів наук - 235.

У структурі університету 40 кафедр, із них 22 випускних. Є кафедра військової підготовки.

Вартість навчання на платному відділенні денної форми навчання від 2500 до 3500 грн в залежності від обраної спеціальності. Вартість навчання на платному відділенні з усіх спеціальностей заочної форми навчання - 1625 грн.

Факультети та спеціальності:

Газонафтопромисловий:
“Буріння”,
“Видобування нафти і газу”.

Нафтогазопроводів:
“Газонафтопроводи та газонафтосховища”.

Геологорозвідувальний:
“Геофізика”,
“Геологія нафти і газу”.

Автоматизації та комп`ютерних наук

“Автоматизоване управління технологічними процесами”,
“Системи управління та автоматики”,
“Комп`ютерні системи та мережі”,
“Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

Електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій:
“Метрологія та вимірювальна техніка”,
“Прилади та системи неруйнівного контролю”,
“Електротехнічні системи електроспоживання”.

Інженерно-екологічний:
“Екологія та охорона навколишнього середовища”,
”Землевпорядкування та кадастр”,
“Геодезія”.

Механічний:
“Автомобілі та автомобільне господарство”,
“Обладнання нафтових та газових промислів”.

Механіко-технологічний:
“Технологія й устаткування відновлення та підвищення зносостійкості
машин і конструкцій”,
“Технологія машинобудування”.

Економіки та менеджменту:
“Менеджмент організацій”,
“Економіка підприємства”,
“Облік і аудит”.

Управління та інформаційних технологій:
“Документознавство та інформаційна діяльність”,
“Переклад”.

Факультет післядипломної освіти надає можливість здобути другу вищу освіту за спеціальностями народногосподарського профілю; готує магістрів державного управління.

Вул. Карпатська, 15,
м. Івано-Франківськ, 76019, Україна.
Тел. (03422) 4-22-64, 4-24-53.
Приймальна комісія: тел. 4-22-18.
Ивановская государственная текстильная академия

Зрюкин Владимир Васильевич - ректор

Учреждение высшего профессионального образования “Ивановская государственная текстильная академия” - это многофункциональный комплекс, выполняющий роль центра текстильной науки, образования и культуры в Ивановском крае. Здесь работают ведущие ученые в области текстильной технологии проектирования и технологии швейных изделий, материаловедения, стандартизации и сертификации изделий текстильной и легкой промышленности, проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта текстильного оборудования, автоматизации технологических процессов и производств, экономики и управления на предприятиях. Академия готовит высококвалифицированных специалистов для работы в текстильной и легкой промышленности, текстильном машиностроении, в сфере быта и услуг.

Высшее профессиональное образование у нас построено по многоступенчатой системе. Академией делается многое для того, чтобы студенты могли стать настоящими профессионалами: функционируют научно - исследовательские лаборатории, студенческие творческие объединения, филиалы кафедр на предприятиях и в научно-исследовательских институтах, аспирантура и докторантура.

Специальности и направления
подготовки специалистов.
Направления подготовки бакалавров и магистров:
521500 Менеджмент.
521600 Экономика.
550200 Автоматизация и управление.
551200 Технология и проектирование текстильных изделий.
551800 Технологические машины и оборудование.
553900 Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности.
656000 Технология и проектирование текстильных изделий.

Специальности подготовки дипломированных специалистов:
060500 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
060800 Экономика и управление на предприятии.
061100 Менеджмент организации.
061500 Маркетинг.
230500 Социально-культурный сервис и туризм.
351100 Товароведение и экспертиза товаров.

Направления подготовки дипломированных специалистов и отнесенные к ним специальности:
630200 Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленно-сти -
281300 Художественное проектирование костюма.
281500 Художественное проектирование текстильных изделий.
651600 Технологические машины и оборудование -
170700 Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности.
653800 Стандартизация, сертификация и метрология -
072000 Стандартизация и сертификация.
654200 Радиотехника -
201500 Бытовая радиоэлектронная аппаратура.
656000 Технология и проектирование текстильных изделий -
280300 Технология текстильных изделий.
280306 Технология трикотажа.
280400 Проектирование текстильных изделий.
656100 Технология и конструирование изделий легкой промышленности -

280800 Технология швейных изделий.
280900 Конструирование швейных изделий.

656500 Безопасность жизнедеятельности -
330500 Безопасность технологических процессов и производств.
657000 Управление качеством -
340100 Управление качеством.
657900 Автоматизированные технологии и производства -
210200 Автоматизация технологических процессов и производств.

Проспект Фридриха Энгельса, 21,
г. Иваново, 153000, Россия.
E-mail:root@igta.asinet.ivanovo.su
http://education.ivanovo.ru/IGTA
Измаильский государственный гуманитарный университет

Рівень акредитації: ІV.

Форми навчання: денна, заочна.

Напрям підготовки та спеціальності:

Педагогічна освіта:


"Трудове навчання та основи інформатики",
"Креслення та безпека життєдіяльності",
"Трудове навчання та основи економіки",
"Трудове навчання та основі підприємництва",
"Мова та література (англійська, німецька, французька, російська, румунська)",
"Початкове навчання та соціальна педагогіка",
"Початкове навчання та англійська мова",
"Початкове навчання та образотворче мистецтво",
"Початкове навчання та фізична культура",
"Початкове навчання та музика",
"Українська мова та література",
"Практична психологія",
"Історія та правознавство".

Вул. Рєпіна, 12,
м. Ізмаїл, Одеська обл., 68630, Україна.
Тел. (04841) 2-50-92.
Приймальна комісія: тел.(04841) 5-13-67.
Институт «ЮЖДАГ»

Османов Нариман Османович - ректор, профессор, академик

Институт «ЮЖДАГ» основан в г. Дербенте Республики Дагестан более десяти лет назад, а в 1999 году, пройдя государственную аттестацию и получив соответствующую аккредитацию, официально признан на республиканском уровне.

Вуз частной формы собственности, функционирует в режиме самофинансирования, благодаря тому, что, кроме образовательной, осуществляет и производственную деятельность, имея собственные керамический цех и каменный карьер.

Институт располагает необходимой учебно-материальной базой: приобретены четыре учебных корпуса, в перспективе - строительство еще двух зданий; лаборатории и учебные кабинеты оснащаются новейшим оборудованием, аппаратурой, техническими средствами обучения. Вуз подключен к системе Интернет. Непрерывно пополняется фонд институтской библиотеки.

На 34 кафедрах института трудится почти 150 преподавателей и сотрудников, среди которых 17 докторов наук, профессоров и 45 кандидатов наук, доцентов. Профессорско-преподавательский состав занимается плодотворной научно-исследовательской работой по актуальным проблемам и направлениям в частности:

вопросы истории Кавказской Албании,

региональное предпринимательство,

методология социального познания,

генетика растений, экологическая безопасность,

эксплуатация автотранспортных средств и др.

Ежегодно издаются институтский «Сборник научных трудов» и 4-5 научных монографий.

В учебном процессе особое внимание уделяется использованию новейших достижений научно-технического прогресса, формированию у будущих специалистов творческого мышления, умения принимать оптимальные решения. Для должного изучения студентами учебных дисциплин кафедры института издают необходимые пособия, методическую литературу.

В институте «ЮЖДАГ» обучается 2100 студентов.

Срок обучения на дневном отделении - 5 лет, на заочном - 6 лет. По окончании вуза выдается диплом государственного образца.

Дополнительная информация для желающих поступить в институт «ЮЖДАГ».

Прием заявлений с 25 мая.

По взаимной договоренности принимаются представители стран СНГ.

Вступительные экзамены проводятся по русскому языку и литературе, математике, биологии, химии, физике, истории, обществоведению, иностранному языку.

Обучение бесплатное.

Желающим предоставляется общежитие.

Факультеты института «ЮЖДАГ»

- экономический

- юридический

- автомобильный

- биологический

- физкультурный

- филологический

- педагогический

- иностранных языков.

Обучение осуществляется по специальностям:

- юриспруденция

- финансы и кредит

- бухгалтерский учет

- автомобили и автомобильное хозяйство

- организация дорожного движения

- биология

- физкультура и спорт

- русская филология

- английский язык

- педагогика и методика начального образования

- прикладное искусство.

Ул. Советская, 11, г. Дербент, Республика Дагестан.

Телефон: (8-107-87540) 2-33-80.

Факс: (8-107-87540) 2-29-39.
Институт бизнеса, гостиничного хозяйства и туризма

История института ведет свой отсчет с 1857 года, когда в Австро-Венгрии была образована Восточная Академия и при ней институт Коммерции. Это была первая в Венгрии организация, которая давала высшее образование в области коммерции.

Сегодня философия института базируется на двух постулатах:
1. Предоставление традиционного высшего экономического образования в области коммерции, гостеприимства и гостиничного бизнеса. Эта часть системы венгерского высшего образования традиционно поставляет руководителей в туристическую инфраструктуру Венгрии.
2. Подготовка будущих менеджеров для малого и среднего бизнеса в туристическом секторе рынка.

В образовательную структуру института входит четыре факультета:
-коммерции
-общественного питания и гостиничного хозяйства
-туризма и гостиничного хозяйства
-педагогический

Также есть специальные коммерческие программы по рекламе, внешней торговле и таможенному делу. Преподавание ведется на венгерском, английском или немецком языке.

Успешно закончившим программу обучения присваивается звание экономиста в области коммерции или гостиничного хозяйства. Выдаются международные дипломы, аккредитованные в EFAH (European Foundation for the Accreditation of Hotelschool Programmes) и ATMU (Accreditation for Turism Management Undergraduate Programmes).

Координаты университета :
1054 Budapest, Alkotmany u. 9-11.
Tel: 374-6200
http://www.kvif.hu
Институт востоковедения и международных отношений «Харьковский коллегиум»

Рівень акредитації: ІІІ.
Рік заснування: 1992.
Викладачів - 62; професорів, докторів наук - 12, доцентів, кандидатів наук
- 27.
Кількість студентів: 214. Видається диплом про вищу освіту державного зразка
(бакалавра і спеціаліста) та диплом, оформлений відповідно до міжнародних
вимог.

Факультети та спеціальності:

Міжнародних відносин:
“Міжнародні відносини”
Відділення:
японське,
китайське,
арабське,
турецьке,
фарсі,
індонезійське,
іврит.

Сходознавства:
“Міжнародні економічні відносини”.
Відділення:
японське,
китайське,
арабське,
турецьке,
фарсі,
індонезійське,
іврит.

Навчання за зазначеними спеціальностями здійснюється згідно з укладеними
з інститутом угодами про повне відшкодування витрат на навчання (за контрактом).

Підготовчі курси: на базі інституту працюють тримісячні курси,
на яких вивчаються східні мови, англійська мова, історія України, українська
мова, математика.

До послуг студентів: гуртожиток з кімнатами на 2-3 особи, кафе, спортивний
зал тощо.

Просп. Постишева, 4,
м. Харків, 61039, Україна.
Приймальна комісія: тел. (057) 772-51-63.
Институт менеджмента и экономики

Рівень акредитації: ІІ - ІІІ.
Рік заснування: 1997.

Викладацький склад: викладачів - 117; професорів, докторів наук - 8; доцентів, кандидатів наук - 45.
Кількість студентів - понад 1500.

Форми навчання: денна, заочна.

Напрями підготовки:
"Економіка"
"Менеджмент"
"Екологія"
"Інформатика".

До послуг студентів: гуртожиток, спорткомплекс "Кристал", кафе, медпункт, комп`ютерні класи, під`єднані до системи Інтернет, бібліотека з електронним читальним залом.


Вул. Вовчинецька, 225, м. Івано-Франківськ, 76006, Україна.
Приймальна комісія: тел. (03422) 6-49-33.
E-mail: ime@itc.if.ua
Иркутский государственный университет

Первое высшее учебное заведение Восточной Сибири и Дальнего Востока, основан 27 октября 1918 г.
Предыстория организации Иркутского университета занимает длительный период - около 100 лет. Уже в начале 19 века многие сибиряки, просвещенные люди, купечество поднимают в прессе вопрос о необходимости Сибири иметь свой университет, зондируют этот вопрос в правительстве. Однако неизменно получают отрицательный ответ.

Ни у кого не было сомнения, что университет должен быть открыт в Иркутске - признанной столицей Азиатской России, где были сосредоточены большие умственные силы, а также по его географическому положению и административному весу. В середине и во второй половине 19 века когда в Иркутске возникла первая общественная научная организация - Сибирский отдел Русского географического общества - натиск общественных сил на властные структуры еще более окреп. Известные в стране ученые и общественные деятели - проф. А.П. Щапов, Г.Н. Попанин , Н.М. Ядринцев, М.В. Загоскин и многие другие - организуют мощную компанию за организацию университета в Иркутске. Различные общественные силы поддерживают идею и готовы начать сбор средств на благое дело. Происходят положительные сдвиги в решении этого вопроса на правительственном уровне.

Однако в последний момент, когда дело приняло благоприятный оборот, и проект об организации университета был одобрен царем , было изменено местонахождение университета. Правительство решение об открытии университета в Томске. Два обстоятельства послужили тому причиной. Правительство считало , что Иркутск слишком "революционный" город, здесь много политических ссыльных, чтобы усиливать эту прослойку еще вольно думными студентами. С правительством, по своим соображением, был солидарен Иркутский генерал - губернатор граф Муравьев - Амурский, считавший, что с открытием университета увеличится "поток ябеды в правительство" о злоупотреблениях местной власти.

В 1912 г. иркутское культурно - просветительное общество образовала комиссию по вопросу об открытии вуза в Иркутске, которая ходатайствовала об этом перед правительством. Начали собираться средства, пожертвования частных лиц, комплектоваться будущая библиотека. Нами в фондах Научной библиотеке ИГУ обнаружены экземпляры книг с очень любопытным штампом "Иркутский университет - 1912 год". К сожалению, найти оригинал самого штампа пока не удалось. Но сам факт такого "явочного открытия" университета говорит очень красноречиво о желании иркутян иметь высшее учебное заведение.

Сегодня ИГУ входит в десятку лучших классических университетов России и является членом Евразийской и Международной ассоциаций университетов. В университете реализуются совместные международные профессионально-образовательные программы с Ляонинским университетом (г. Шеньян, Китай ), с Мэрилендским университетом (Соединенные Штаты Америки), с Пе Дже Университетом (Южная Корея), с образовательным фондом “Уфук” (Турция). Сейчас в его составе 3 учебных института и 11 факультетов, готовящих специалистов по 46 специальностям; 82 кафедры; 4 научно- исследовательских института; Зональная Научная библиотека; Центр новых информационных технологий; Астрономическая обсерватория; Ботанический сад; лицей; воскресный колледж; подготовительные курсы; Центр гуманитарных программ; Центр Интернет, два филиала в городах Ангарске и Братске.

В ИГУ обучается свыше 14 тысяч0 студентов, высокий уровень подготовки которых обеспечивают 780 преподавателей, из них 160 докторов наук, профессоров, 434 кандидата наук, доцентов. Все факультеты работают в тесном контакте с институтами Сибирского отделения Российской академии наук.

Структура ИГУ:
Байкальский институт бизнеса и международного менеджмента ИГУ
Институт математики и экономики ИГУ
Юридический институт ИГУ

Факультеты:
Биолого-почвенный
Географический
Геологический
Исторический
Международный
Психологии
Сервиса и рекламы
Социальных наук
Филологии и журналистики
Физический
Химический

Ул. Карла Маркса, 1, г. Иркутск, 664003, Россия.
Тел. +107 (3952) 333-431, 333-453.
Филила: ул. Макаренко, 40, г. Братск, 665728, Россия.
Институт предпринимательской деятельности

Атаев Сергей Сергеевич- ректор института.

Ул. Чичерина, 21,
г. Минск, 220029, Республика Беларусь.
Тел. +375 (17) 239-44-68, 239-43-68.
Институт предпринимательства и современных технологий

Вєсєлков Рудольф Степанович - ректор, кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Інженерної академії України та Східно-Української Академії бізнесу.

Інститут заснований 1992 року як перший навчальний заклад Житомирщини приватної форми власності. Акредитований за III рівнем, що засвідчує відповідність підготовки фахівців вимогам державних стандартів.

Навчання ведеться за спеціальностями: “Економічна кібернетика”, “Фінанси”, “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.

Випускникам присвоюється кваліфікація “економіст” або “інженер-програміст” і видається державний диплом про повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”.

Свої знання та досвід 2450 студентам передають 5 професорів, 43 доценти, 6 дійсних членів і членів-кореспондентів галузевих академій наук України.

Інститут має власну матеріально-технічну базу, два навчальні корпуси, чималий бібліотечний фонд. До послуг студентів електронна бібліотека, високошвидкісний Internet. Рівень комп’ютеризації навчального процесу найвищий у Житомирі. Студенти забезпечуються навчальною літературою власного видавництва інституту.

Вже на молодших курсах студенти мають можливість отримати кваліфікацію бухгалтера та сертифікат користувача комп’ютерних програм “I С”. Заклад сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

Науково-дослідна робота проводиться за темами:

“Духовність українства”, “Підприємництво: проблеми становлення та розвитку”, “Інженерія бізнесу”.

В ІПСТ організовано відпочинок і дозвілля, зокрема діють секції спортивного танцю, клуб веселих і кмітливих, є футбольна, баскетбольна, волейбольна команди.

Навчально-консультативні пункти для студентів заочної форми навчання розташовані в містах Коростень та Бердичів.

Путятинська площа, 4, м. Житомир, 10002, Україна.

Тел./факс: (0412) 346-488, 346-959.

E-mail: rector@ipst.zt.ua
Институт современных знаний

Ректор:Широков Александр Михайлович, доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент НАН РБ, заслуженный деятель науки и техники РБ, академик международных академий.

Институт был создан в 1990 году и является первым в Республике Беларусь не бюджетным высшим учебным заведением, осуществляющим подготовку специалистов высшей квалификации по экономическому, гуманитарному, юридическому, педагогическому и
искусствоведческому профилям. Учредитель - ЗАО «Современные знания».

В институте действует 6 факультетов (экономический, финансовой и коммерческой деятельности, искусств, социальной педагогики и практической психологии, правоведения, заочного обучения), 10 общеинститутских, 8 факультетских кафедр, подготовительное отделение и три филиала (г. Брест, Витебск, Гродно). 3700 студентов (без филиалов) обучает 1 член-корреспондент Академии Наук РБ, 22 доктора наук, профессора, 128 кандидатов наук, доцентов. Институт является членом Международной Кадровой Академии Совета Европы (сертификат № 28 от 12.10.1998), что позволяет нашим выпускникам, одновременно с государственным дипломом РБ, получить и диплом международного образца, признанный в странах, подписавших Конвенцию ЮНЕСКО от 11.04.1997 г.

Сертификаты о государственной аккредитации, регистрационные. № 2 (март 1995 г.), № 11 (май 1996 г.), № 23 (май 1997 г.) по специальностям (специализациям): экономика и управление на предприятии (планирование на предприятии, экономика природопользования: экология, экономическая информатика); финансы и кредит (финансы); коммерческая деятельность (коммерческая деятельность на транспорте); коммерческая деятельность в строительстве; коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления; правоведение (правовое обеспечение бизнеса); культурология (продюсерство в сфере искусств); социальная работа (организация социально-психологической помощи населению); социальная педагогика (воспитательная работа в учебном заведении).

В Брестском филиале аккредитована специальность «экономика и управление на предприятии» (№ 13, май 1996 г.), № 63, (январь 2000 г.). Обучение в вузе платное.
Образовательная база: среднее или среднее специальное образование.
Формы обучения: дневная (д) и заочная (з). Срок обучения: 5 лет (д); 6 лет (з).
Прием документов: с 19 мая по 29 августа (з), с 25 июня по 25 августа (д).

Вне конкурса (без сдачи вступительных экзаменов) зачисляются абитуриенты окончившие на "хорошо" и "отлично" подготовительное отделение института, а также имеющие золотую медаль либо диплом с отличием.

Ул. Филимонова, 69, г. Минск, 220023, Республика Беларусь.
Тел.: (017)263-83-22.
Приемная комиссия: тел/факс (017) 285-72-84.
Заочный факультет: тел. (017) 266-83-16, 266-00-41.
E-mail:info@isz.minsk.by
Проезд: ст. м. "Московская", ст. м. "Восток", район универсама "Европейский".

Филиалы:

Северный городок, 7, г. Брест, 224001, Республика Беларусь. .
Тел. (0162) 28-13-28, 28-17-54. ..
Ул. Горького, 42, г. Витебск, 210012, Республика Беларусь. .
Тел. (0212) 33-20-94, 33-31-95. ..
Ул. Октябрьская, 5, г. Гродно, 230022, Республика Беларусь. .
Тел. (0152) 77-06-13, 77-08-91. ..
Ул. Горького, 72, г. Гродно, 230015, Республика Беларусь. .
Тел. (0152) 31-28-95.
Институт управления

Рівень акредитації: ІІІ
Рік заснування: 1993

Викладацький склад: викладачів - 23; професорів - 3; докторів наук - 3; доцентів - 6; кандидатів наук - 9.
Кількість студентів: понад 200

Форми навчання: денна, заочна, вечірня, дистанційна, індивідуальна.

Спеціальності:
"Прикладна лінгвістика",
"Менеджмент організацій".

Друга вища освіта - 2 роки

До послуг студентів: лінгафонні кабінети, лабораторії обчислювальної техніки, Інтернет,
сучасна бібліотека з читальними залами, кафе.

Вул. Пилипа Орлика, 14/1,
м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, Україна.
Тел. (03244) 3-33-83.
Институт управления и информатики

Напрями підготовки і спеціальності:

Економіка та підприємництво:
"Облік і аудит".
Менеджмент:"Менеджмент організацій".

Пр. Леніна, 40,
м. Харків, 61166, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0572) 32-44-68, 32-44-36.
Институт управления и предпринимательства

Кожар Валерий Яковлевич – ректор.

Лицензия №10 от 17.06.93 Минобразования РБ, продлена приказом Министерства образования РБ № 529 от 5 августа 1999 г. Сертификаты о государственной аккредитации: № 204 от 05.06.1995 г., № 52 от 08.11.1999 г.

Институт создан в 1991 году. За первые 4 года вуз подготовил более 800 специалистов с высшим экономическим образованием. В настоящее время в институте обучается около 4,5 тысячи студентов. Профессорско-преподавательский коллектив насчитывает более 250 человек. Среди них 7 докторов наук и профессоров, более 100 кандидатов наук и доцентов.

Институт находится в г. Минске и имеет свои отделения в городах Бобруйск, Пинск, Борисов, Молодечно и Светлогорск. Все отделения вуза расположены в современных учебных корпусах, в которых работают медпункты, столовые и буфеты. Материально-техническая база учебного заведения включает 10 компьютерных классов, оснащенных современной вычислительной и организационной техникой и объединённых в локальную сеть с выходом в Интернет, лингафонные кабинеты, видеозалы с видеосистемами и системами спутникового телевидения. Библиотеки института насчитывают более 40 тысяч книг и обеспечивают литературой учебный процесс по всем изучаемым дисциплинам.

Вуз гарантирует:
обучение по учебным программам и планам, соответствующим государственным образовательным стандартам; широкую профессиональную ориентацию; обучение с использованием новых форм и методов активизации познавательной деятельности студентов; углубленную лингвистическую подготовку; применение в учебном процессе современных методик и информационных технологий; широкое привлечение студентов к самоуправлению; участие студентов в работе научных кружков, научно-практических конференций, студенческого научного общества; возможность участия в программах международных контрактов (Дания, Великобритания, США); возможность выхода на международный рынок труда; участие студентов в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, работе клубов по интересам; содействие в трудоустройстве по окончании обучения.

Выпускники института получают диплом о высшем образовании установленного государственного образца. Срок обучения: по очной форме - 4,5 года; по заочной форме - 5 - 5,5 лет.

Обучение платное. Стоимость обучения составляет приблизительно 500$-600$ в год.

Факультеты:
Менеджмента (гг. Минск, Бобруйск, Пинск). Специальность Э.01.09.00 "Менеджмент".
Специализации: Э.01.09.02 "Менеджмент в сфере транспортных услуг"; Э.01.09.08 "Управление персоналом предприятий и трудовыми ресурсами"; Э.01.09.09 "Информационное обеспечение управления".
Квалификация: экономист-менеджер.
Мировой экономики и международных экономических отношений (г. Минск). Специальность Э.01.08.00 "Мировая экономика и международные экономические отношения".
Э.01.08.01 "Управление внешнеэкономической деятельностью". Квалификация: экономист.
Учетно-экономический (г. Минск). Специальность Э.01.07.00 "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит".
Э.01.07.01 "Учёт, анализ и аудит в промышленности". Квалификация: экономист.
Э.01.04.00 "Финансы и кредит".
Э.01.04.07 "Операции с ценными бумагами".
Квалификация: экономист.
Юридический (г. Минск). Специальность Г.09.01.00 "Правоведение".
Г.09.01.07 "Правовое обеспечение бизнеса".
Квалификация: юрист.

Ул. Славинского, 1, корп.2а, г. Минск, 220086, Беларусь.v
Тел. (017) 263-79-83, 263-00-49.
Ул. Шинная, 13, г. Бобруйск, 213800, Беларусь.
Тел. (02251) 4-77-62.
Ул. Техническая, 6, г. Пинск, 225710, Беларусь.
Тел. (01653) 4-38-57.
Ул. Машерова, 3, г. Молодечно, 222310, Беларусь. Тел. (01773) 7-00-10.
Ул. Строителей, 2а, г. Борисов, 222120, Беларусь. Тел. (01777) 6-58-87.
Ул. Интернациональная, 1 , г. Светлогорск, 247400, Беларусь.
Тел. (02342) 2-13-31.
Институт управления природными ресурсами

Форми навчання: денна, заочна.

Спеціальності та спеціалізації:

"Землевпорядкування та кадастр"
"Оцінка землі та нерухомості",
"Земельні та майнові відносини",
"Управління територіями".

"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
"Управління міжнародними автомобільними перевезеннями",
"Менеджмент міжнародних перевезень".

Підготовчі курси.

Працюють курси робітничих професій: оператор комп`ютерного набору; агент з організації туризму; секретар керівника підприємства, організації; друкарка, що працює з іноземним текстом.


Вул. Коцюбинського, 5,
м. Коломія, Івано-Франківська обл., 78200, Україна.
Приймальна комісія: тел. (03433) 3-44-57.
Институт экономики и новых технологий

Рівень акредитації: ІІІ.

Форми навчання: денна, заочна.

Факультети та спеціальності:

Економічний.

Нових технологій.

Комп`ютерних технологій:


"Системи управління і автоматики",
"Інформаційні технології проектування".

Вул. Пролетарська, 24/37,
м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, Україна.
Приймальна комісія: тел.(05366) 3-62-95.
Институт экономики и предпринимательства

Рівень акредитації: ІІІ.
Рік заснування: 1993.

Викладацький склад: викладачів - 51; професорів, докторів наук - 4; доцентів, кандидатів наук - 32.
Кількість студентів: близько 700.

Спеціальності:

Фінанси
Маркетинг
Облік і аудит.

Форми навчання: денна, заочна.
Термін навчання: 5 років.

До послуг студентів: бібліотека, читальний зал, комп`ютерні класи; спортивний зал; клуб; кафетерій; медкабінет.


Просп. Злуки, 3-А,
м. Тернопіль, 46024, Україна.
Приймальна комісія: тел. (0352) 43-10-30.