Одесская государственная академия холода

Рівень акредитації: ІV.
Рік заснування: 1930.

Викладацький склад: викладачів - 228; професорів, докторів наук - 30; доцентів, кандидатів наук - 113.
Кількість студентів: 3600.

Форми навчання: денна, заочна, екстернатна.

Термін навчання: денна - 5 років, заочна - 6 років.

Спеціальності:
"Комп`ютерні системи та мережі",
"Автоматизоване управління технологічними процесами",
"Холодильні машини та установки",
"Кріогенна техніка і технологія",
"Спеціалізовані комп`ютерні системи",
"Інформаційні технології проектування",
"Інформаційні управляючі системи та технології",
"Екологія та охорона навколишнього середовища",
"Теплоенергетика",
"Теплофізика",
"Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка",
"Нетрадиційні джерела енергії".

Підготовче відділення для іноземних громадян, підготовчі курси, ННК "Академія холоду".

Вул. Дворянська, 1/3,
м. Одеса, 65100, Україна.
Тел. (0482) 23-22-20, 23-29-48, 20-91-05.
Приймальна комісія: тел. (0482) 20-91-98.