Одесская национальная юридическая академия

Рівень акредитації: ІV.
Кількість студентів - понад 5700.
Bикладачів - 155; професорів, докторів наук - 27; доцентів, кандидатів наук - 58. 

Академія випускає юристів (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) із спеціальності
“Правознавство”.

Вартість навчання за контрактом на всі факультети спеціальності “Правознавство”
складає 6844 грн на рік - денна форма навчання, 4366 грн на рік - заочна.

Форма навчання: денна, заочна, очно-заочна.

В академії функціонують 5 факультетів і 2 інститута.
Є кафедра військової підготовки.

Факультети, інститути, спеціальності:

Державного управління і міжнародно-правових відносин з відділенням
юридичної журналістики

“Правознавство” (спеціалізації - державна і муніципальна служба;
організаційно-правове забезпечення управлінської діяльності; митне право;
морське та міжнародне право; юридична журналістика).

Цивільного права і підприємництва
“Правознавство” (спеціалізації - цивільно-правова, правове забезпечення
підприємництва в Україні; правове забезпечення праці; зайнятості і соціального
захисту населення).

Судово-прокурорський
“Правознавство” (спеціалізації - прокурорська; слідча; кримінальної
юстиції).

Юридичної журналістики
“Правознавство”.

Заочної та післядипломної освіти
“Правознавство” (спеціалізації - державне управління та міжнародно-правові
відносини; цивільне право та підприємництво, судово-прокурорська).

Адвокатури та муніципального управління
“Правознавство” (спеціалізації - адвокатська діяльність; муніципальне
управління).

Європейського права
“Правознавство” (спеціалізація - порівняльне право).

Вул. Піонерська, 2,
м. Одеса, 65009, Україна.
Тел. (0482) 63-34-04.