Одесский государственный экологический университет

Рівень акредитації: ІV.
Рік заснування: 1932.

Викладацький склад: викладачів - 175; академіків, членів-кореспондентів НАН - 6; професорів, докторів наук - 25; доцентів, кандидатів наук - 106.
Кількість студентів і курсантів: 1550.

Диплом: державного зразка.
Форми навчання: денна, заочна.
Рівні підготовки фахівців:бакалавр, спеціаліст, магістр.

Факультети та спеціальності:
Гідрологічний:
"Гідрологія і гідрохімія",
"Гідрографія".
Метеорологічний:
"Метеорологія",
"Агрометеорологія".
Екологічний:
"Екологія та охорона навколишнього середовища".
Комп`ютерних наук та менеджменту:
"Менеджмент організацій",
"Інформаційні управляючі системи та технології".
Заочний:
"Метеорологія",
"Гідрологія і гідрохімія",
"Агрометеорологія",
"Екологія та охорона навколишнього середовища",
"Менеджмент організацій",
"Інформаційні управляючі системи та технології".
Підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів:
"Екологія та охорона навколишнього середовища",
"Менеджмент організацій",
"Інформаційні управляючі системи та технології".
Кафедра військової підготовки.
Післядипломна освіта.

Вул. Львівська, 15,
м. Одеса, 65016, Україна.
Тел. (0482) 63-62-09.
Приймальна комісія: тел. (0482) 68-97-43, факс: 63-63-08.