Одесский государственный экономический университет

Рівень акредитації: ІV.
Рік заснування: 1921.

Викладацький склад: викладачів - 387; професорів, докторів наук - 42; доцентів, кандидатів наук -202.
Кількість студентів: понад 6000.

Факультети та спеціальності:

Економіки та управління виробництвом:


"Економіка підприємства",
"Економічна статистика",
"Економічна теорія",
"Економічна енергетика",
"Менеджмент організацій".

Обліково-економічний:


"Облік та аудит".

Фінансово-економічний:


"Фінанси".

Кредитно-економічний:


"Банківська справа".

Міжнародної економіки:
"Економіка підприємства",
"Управління трудовими ресурсами",
"Маркетинг",
"Міжнародна економіка".

Комерційний:
"Економіка підприємства",
"Маркетинг",
"Облік та аудит",
"Банківська справа",
"Фінанси",
"Менеджмент організацій".

Заочний.

Форми навчання: денна, заочна, вечірня.
Довузівська підготовка: підготовчі курси.

Вул. Преображенська, 8,
м. Одеса, 65026, Україна.
Тел. (0482) 23-44-24.
Приймальна комісія: тел. (0482) 23-80-73.